Η εποχή των λαμπτήρων πυρακτώσεως, με την απόδοση τους της τάξης 5% και η χαμηλή απόδοση φωτισμού σε 15 lm / W, φτάνει στο τέλος της.

Εκτοπίζονται από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) με απόδοση 20 ... 25% και το φως εξόδου 50 ... 90%. Ωστόσο, κύριο μέλημα τους είναι η περιεκτικότητα σε υδράργυρο και την ανάγκη για δαπανηρές διάθεση. LED εναλλακτική λύση των οδικών και έχει ένα χαμηλής ποιότητας χρώμα, со сдвигом в синюю область спектра – это раздражает человеческий глаз.

Целью проводимых институтом исследований является разработка конкурентных на мировом рынке альтернативных экологически безопасных (δεν περιέχουν υδράργυρο) энергоэффективных источников света на базе FED. Их цветопередача соответствует привычному для глаза спектру излучения ламп накаливания.

При этом решаются следующие конкретные задачи:

- разработка люминофоров с КПД и световым выходом на уровне КЛЛ яркостью до 200 000 кд/м2;
- разработка технологии серийного производства таких источников света на базе линий производства КЛЛ;
- снижение цены по сравнению со светодиодными лампами в 8…10 раз.
При их внедрении в масштабах РФ ежегодная экономия электро-энергии относительно ламп накаливания составит 100 млрд кВт-час (210 млрд. руб.)

Υψηλής απόδοσης πηγές φωτός cathodoluminescent

Προϊόν:

Χαρακτηριστικά:

Энергия
10 Τρ.
Έκταση
10 εκατοστό2
Λάμψη
200 000 CD/m2
Αποδοτικότητα
60 lm/Τρ.


Яндекс.Метрика