Era de lămpi cu incandescenţă, cu eficienţa lor de ordine 5% şi de ieşire la lumină scăzută 15 lm / W, apropie de sfârşit.

Acestea sunt dislocate de lămpi fluorescente compacte cu balast (CFL) cu un randament de 20 ... 25% şi a producţiei de lumină 50 ... 90%. Cu toate acestea, preocuparea lor majoră este conţinutul de mercur şi de nevoia de eliminare costisitoare. LED-uri alternativă la rutier şi are o culoare de slabă calitate, со сдвигом в синюю область спектра – это раздражает человеческий глаз.

Целью проводимых институтом исследований является разработка конкурентных на мировом рынке альтернативных экологически безопасных (nu conţin mercur) энергоэффективных источников света на базе FED. Их цветопередача соответствует привычному для глаза спектру излучения ламп накаливания.

При этом решаются следующие конкретные задачи:

- разработка люминофоров с КПД и световым выходом на уровне КЛЛ яркостью до 200 000 кд/м2;
- разработка технологии серийного производства таких источников света на базе линий производства КЛЛ;
- снижение цены по сравнению со светодиодными лампами в 8…10 раз.
При их внедрении в масштабах РФ ежегодная экономия электро-энергии относительно ламп накаливания составит 100 млрд кВт-час (210 млрд. руб.)

De înaltă eficienţă surse de lumina cathodoluminescent

Produs:

Caracteristici:

Энергия
10 Mar
Zonă
10 cm2
Strălucire
200 000 CD/m2
Eficienţă
60 lm/Mar


Яндекс.Метрика